OG24.pl
  • Główna
  • Biznes
  • Raportowanie niefinansowe ESG – co to? Kogo dotyczy i jakie obszary obejmuje?

Raportowanie niefinansowe ESG – co to? Kogo dotyczy i jakie obszary obejmuje?

Wprowadzenie rozporządzenia UE 2020/852 w sprawie Taksonomii rozszerzyło katalog przedsiębiorstw, które muszą informować o swoich działaniach w obszarach ESG. Choć obowiązkiem raportowania niefinansowego w pierwszej kolejności objęto duże przedsiębiorstwa, ma on stopniowo rozszerzać się na mniejsze biznesy. Kogo już teraz dotyczy, jakie obszary obejmuje i czym właściwie jest?

Raportowanie niefinansowe ESG – co to jest? Jakie obszary obejmuje?

Raportowanie niefinansowe ESG nie jest nowością w polskim systemie prawnym. Przed wprowadzeniem rozporządzenia UE 2020/852 w zakresie taksonomii, które rozszerzyło zakres podmiotowy sprawozdawczości niefinansowej, już ok. 300 polskich spółek składało raport ESG, informując w nim o działaniach przeprowadzonych w ramach głównych obszarów.

  1. Środowisko (E = Environmental). Czynniki środowiskowe dotyczą m.in. tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo korzysta z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów, ile wytwarza odpadów i czy wpływa na bioróżnorodność.
  2. Społeczna odpowiedzialność (S = Social). Czynniki społeczne pozwalają określić oddziaływanie działalności gospodarczej na otoczenie społeczne – pracowników, dostawców, klientów i społeczność lokalną.
  3. Ład korporacyjny (G = Corporate governance). Dotyczy wewnętrznego systemu nadzoru przedsiębiorstwa, na który składają się procedury, standardy, mechanizmy i narzędzia kontroli wdrożone celem zapewnienia m.in. efektywnego zarządzania czy też zrównoważonego rozwoju.

Kogo dotyczy raportowanie niefinansowe ESG? Aktualne i przyszłe kryteria

Jeszcze do niedawna obowiązek raportowania niefinansowego ESG dotyczył wąskiej grupy podmiotów, w której w skład wchodziły wyłącznie jednostki zainteresowania publicznego, takie jak największe spółki giełdowe, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Wynikało to z przepisów krajowych (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) i unijnych (Dyrektywa NFRD).Po wprowadzeniu rozporządzenia UE 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w zakresie taksonomii katalog przedsiębiorstw zobowiązanych do składania raportu niefinansowego będzie się stopniowo rozszerzał.

Rozporządzenie UE 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w zakresie taksonomii rozszerza zarówno zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy raportowania niefinansowego ESG. Ma to promować większą społeczną odpowiedzialność biznesu, sprzyjać przejrzystości sprawozdawczej oraz pomagać inwestorom – zarówno prywatnym, jak i instytucjonalnym – w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji inwestycyjnych.

Przewiduje się, że z czasem obowiązek raportowania niefinansowego ESG obejmie również niewielkie biznesy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Dlatego już teraz warto zainteresować się kwestiami z nimi związanymi, zwłaszcza że ma on wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa nim objęte, ale również podmioty z nimi współpracujące. Nie wiesz, czy obowiązek raportowania niefinansowego (ESG) będzie w niedalekiej przyszłości dotyczyć prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej? A może potrzebujesz pomocy w wypełnieniu raportu? Skontaktuj się z firmą świadczącą usługi konsultingu środowiskowego. Eksperci rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości.

Pwiązane Artykuły

Jakie usługi świadczą firmy niszczące dokumenty?

Dlaczego lokalne SEO jest ważne dla małych firm i jak je wdrożyć?

Osuszacze adsorpcyjne i chłodnicze do systemów sprężania powietrza

Leave a Comment