OG24.pl
 • Główna
 • Biznes
 • Spedycja kontenerowa – dlaczego wzrasta jej popularność

Spedycja kontenerowa – dlaczego wzrasta jej popularność

Pojawienie się kontenerów wywarło olbrzymi wpływ na organizację oraz efektywność międzynarodowego transportu ładunków. Rozwój konteneryzacji umożliwił integrację rozmaitych gałęzi transportu z uwagi na stosowanie technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych rozwiązań. Rozwój ten skutkował zmianą prawie całego procesu transportowego, począwszy od sposobu realizowania kontraktów handlowych poprzez dokumentację oraz ubezpieczenia.

Szybko i systematycznie wzrastająca popularność kontenerów we wszystkich gałęziach transportu w decydujący sposób wpłynęła na ukształtowanie się nowych form organizacyjnych przemieszczania towarów, a mianowicie transportu multimodalnego. Niezależnie jednak od rodzaju transportu, to konteneryzacja odgrywa tu decydującą rolę.

Co to jest spedycja kontenerowa?

Spedycja kontenerowa stanowi rozwiązanie dla transportu morskiego, kolejowego i samochodowego. Polega ona na transporcie towarów z zastosowaniem kontenera jako jednostki ładunkowej. Wykorzystanie kontenerów, stanowiących zunifikowane jednostki transportowe, pozwala na ujednolicenie sposobów oraz warunków przewożenia towarów wszelkimi gałęziami transportu, co pozwoliło na zintegrowanie procesów transportowych.

Takie przewozy organizują profesjonalni spedytorzy, co przebiega nad wyraz sprawnie,  dzięki zastosowaniu jednego dokumentu transportowego na całą trasę dostawy, a także za sprawą prowadzenia jednolitych zasad ustalania cen za przewóz jednostek ładunkowych różnymi środkami transportu, co pozwala na oferowanie klientom łącznej stawki, jaka obejmuje cały proces transportowy.   

Jakie korzyści daje spedycja kontenerowa?

Do rozwoju spedycji kontenerowej przyczyniło się przede wszystkim dążenie do usprawnienia procesów przemieszczania ładunków. Dzięki niej możliwe jest między innymi:

 • znaczne przyśpieszenie oraz uproszczenie manipulacji przeładunkowych,
 • redukcja liczby czynności  ładunkowych na drodze przewozu ładunku,
 • ograniczenie pracochłonności przy czynnościach związanych z przeładunkiem;
 • szersze wykorzystanie kolei jako środka transportu kontenerów,
 • odciążenie dróg i redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez drogowe środki transportu towarów,
 • oszczędność paliw płynnych w transporcie drogowym,
 • możliwość realizowania usługi door to door,
 • obniżenie jednostkowych kosztów transportu,
 • skrócenie czasu transportu towarów.

Wykorzystanie w przewozie ładunków kontenerów przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa przewożonych towarów. Kontener, w którym spoczywa towar podczas całego procesu transportowego, jest szczelnie zamknięty i zaplombowany, co skutecznie zapobiega niebezpieczeństwu uszkodzenia czy zaginięcia towaru podczas przeładunku. Taki kontener może otworzyć jedynie odbiorca, w wyjątkowych przypadkach Urząd Celny albo Sanepid.

Przyszłość spedycji kontenerowej

Globalna gospodarka stawia przed spedycją kontenerową coraz to nowe wyzwania. Coraz więcej dużych firm i mniejszych przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie ze spedycji kontenerowej a to powoduje, iż konkurencyjność na rynku usług spedycyjnych nieustannie wzrasta. Można także zaobserwować zwiększenie się oczekiwań zleceniodawców, którzy wymagają już nie samej tylko kompleksowej usługi przewozowej, ale poszukują także nowoczesnych rozwiązań IT oraz dogłębnej znajomości branży. Obecnie, niemalże powszechnie wraz z usługą spedycyjną, oferowane są również usługi dodatkowe, jak możliwość śledzenia trasy przesyłki, ubezpieczenie towaru, przewóz ładunków niebezpiecznych czy nietypowych.

Pojawiają się również nowe rozwiązania techniczne, jeśli chodzi o same kontenery, dzięki którym istnieje możliwość przewiezienia praktycznie każdego ładunku, nawet takiego, który wymaga zapewnienia specjalnych warunków, jak temperatura czy wilgotność.

W odpowiedzi na te trendy poszczególne kraje inwestują w rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej oraz morskiej, dostosowując ją do potrzeb związanych z załadunkiem, wyładunkiem i transportem kontenerów. Prognozuje się, iż w niedługim czasie wprowadzenie zautomatyzowanych multimodalnych oraz autonomicznych samochodów, a także sukcesywny rozwój infrastruktury, dedykowanej przewozom kontenerowym w portach morskich, postępująca rozbudowa infrastruktury kolejowej oraz automatyczne i w pełni cyfrowe procedury celne wpłyną na dalszą popularyzację spedycji kontenerowej.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog

Pwiązane Artykuły

Jakie gadżety mogą pojawić się niebawem w naszym życiu?

Dlaczego lokalne SEO jest ważne dla małych firm i jak je wdrożyć?

Raportowanie niefinansowe ESG – co to? Kogo dotyczy i jakie obszary obejmuje?

Leave a Comment